Ga naar de inhoud

Beroep

Vrijdag 1 juli heeft proponent J. Speksnijder aan de kerkenraad laten weten dat hij het beroep naar onze gemeente mocht aannemen. De Heere heeft alles zo geleid en bestuurd dat zijn hart naar Brandwijk werd gebogen. Uiteindelijk is het de Heere, de Koning van de kerk, Die Zijn dienstknechten zendt waarheen Hij wil en wanneer Hij wil. Diepe dankbaarheid en grote vreugde vervult ons hart nu de Heere voorzien heeft in de vacature in Brandwijk. We mogen, na ruim drie jaar vacant te zijn geweest, weer een eigen herder en leraar ontvangen die de herdersstaf mag opnemen. Soli Deo gloria: alleen aan God komt alle eer toe! Laten we br. Speksnijder, samen met zijn vrouw, opdragen in onze gebeden. De Heere geve hen een goede voorbereidingstijd en een gezegende ingang in de gemeente van Brandwijk. We wensen hen hierbij van harte Gods zegen toe en de leiding van de Heilige Geest. Wij danken de beroepingscommissie voor het vele werk dat zij hebben gedaan en ook dank aan u als gemeente voor uw geduld, uw betrokkenheid en gebed. Het moment van overkomen naar Brandwijk is nog niet precies vastgesteld, maar dit zal waarschijnlijk rond de voorjaarsvakantie van volgend jaar zijn.