Ga naar de inhoud

Beroep

Tot onze teleurstelling heeft proponent Neervoort het beroep dat we op hem hadden uitgebracht, niet kunnen aannemen. Als gemeente hebben we er zo naar uitgezien weer een eigen predikant in ons midden te hebben. Het is anders gelopen. Het was ons gebed en ook van de fam. Neervoort of God de weg wilde wijzen. Dat is nu gebeurd en daarom mogen we er ook vrede mee hebben.