Ga naar de inhoud

Beroep

Inmiddels hoorden we van prop. Borsje dat hij bedankt heeft voor de herv. gemeente van Zoetermeer. We bidden dat de Heere de fam. Borsje duidelijkheid wil geven in de keuze die ze deze week moeten maken. Biddend en met verwachting en ook een zekere spanning wachten we het antwoord af.