Ga naar de inhoud

Beroep

Met een zekere spanning wordt er uitgezien naar het antwoord van de door onze gemeente beroepen proponent Borsje. De tekst van zijn preek afgelopen zondag was 2 Kron. 20: ‘en wij weten niet wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht’. Zoals koning Josafat in zijn benauwdheid het van de Heere verwachtte, zo dragen wij proponent Borsje, samen met zijn gezin, op aan Gods genadetroon en bidden of de Heere Zelf hem de weg wil wijzen.