Ga naar de inhoud

Beiroet

De collecte voor Beiroet heeft € 880 opgebracht. De diaconie heeft het bedrag aangevuld tot € 2000.