Ga naar de inhoud

Bedankt

Het jaar 2021 is voorbij, ook dit was een jaar waarin regelmatig een aanspraak werd gedaan op creativiteit en aanpassingsvermogen vanwege wijzigende maatregelen. We willen alle gemeenteleden bedanken voor hun inzet voor onze gemeente op allerlei gebied: voor het mogelijk maken van de eredienst, voor het verzorgen van het jeugd- en verenigingswerk, voor de inzameling van geld door het houden van acties, voor het meewerken aan de bouw van de pastorie, voor het onderhoud van het kerkgebouw en voor alle andere gemeente-activiteiten. Soms voor iedereen zichtbaar, veelal achter de schermen. Het past ons om bovenal onze Vader in de Hemel te danken voor alle Zegeningen die we als gemeente ook dit jaar weer mochten ervaren. Het College van Kerkrentmeesters.