De bandjes met de opnamen van de diensten waarmee dhr. D.H. Blotkamp en zijn vrouw door de gemeente gingen waren lang een begrip. Nu het mogelijk is de diensten digitaal of op CD te beluisteren is het allemaal weer anders. Diaken G. Korevaar is bereid u in te lichten over hoe het nu gaat. U kunt voor een CD van een dienst ten allen tijde bij hem terecht. Wij bedanken dhr. en mevr. Blotkamp voor het vele werk, dat zij met heel veel liefde rondom het bezorgen van de bandjes zo`n lange tijd hebben verricht. Wij zijn hen daar bijzondere erkentelijk voor.