Ds. J. den Besten te Ede, een zoon van dit dorp, was op 5 maart jl. 65 jaar predikant. Wij leven hierin mee en wensen hem een “lichte” avond. De vrede van Christus, die goed voor Zijn dienaren is, zij voor nu en eeuwig zijn deel.