Als kerkenraad kijken we met dankbaarheid terug op het afscheid van onze predikant, ds. Jongkind. Meerdere keren mochten we horen dat ze intens genoten hebben van alle activiteiten die mochten plaatsvinden: ouderenmiddag, fietspuzzeltocht, afscheid van de gemeente in de schuur bij fam. van de Toren en van het mooie orgelconcert op ons eigen (nieuwe) orgel. Ook de afscheidsdienst was fijn en mocht op veel belangstelling rekenen. Dank aan de afscheidscommissie die alles goed heeft voorbereid en mocht rekenen op veel steun van gemeenteleden. Bovenal dank aan God Die ons een gezegende afscheidsweek gaf en gezegende jaren met onze predikant.