Namens mevr. Sjanie de Bruin- van Dieren zeg ik allen die hebben mee gedaan aan het schoonmaken van ons verenigingsgebouw hiervoor heel hartelijk dank! U heeft dat toch maar weer gedaan met elkaar!