Voor het programma van de volgende vrijdagavond (14 okt.) verwijs ik jullie naar het “Samen bij Een”-blad dat de vorige week bij de “Kerkbode” zat. Een ieder is van harte welkom!