Ga naar de inhoud

Tienerclub en Jeugdvereniging

Op D.V. 22 dec. a.s., na de avonddienst, houden wij ons gezamenlijke kerstfeest. De avond van de Tienerclub van 20 dec. komt hiermee te vervallen.