De komende zondagavond, na de dienst, hopen we elkaar weer te ontmoeten!