Als mijn gegevens juist zijn, is het zo, dat er de komende zondagavond weer jeugdvereniging is.