De komende zondagavond, na de dienst, hopen wij elkaar als leden van de J.V. weer te ontmoeten.