De komende zondagavond, na de dienst, hopen wij elkaar weer te zien!