De komende zondagavond hopen wij na de dienst elkaar weer te ontmoeten!