De komende zondag, na de dienst, ontmoeten wij elkaar weer!