De komende zondagavond, na de dienst, hopen wij jullie allemaal weer te zien!