De komende zondag D.V. hopen wij als leden van de J.V. elkaar weer te ontmoeten!