De komende zondagavond komen wij als J.V. weer bijeen.