Vanaf D.V. vrijdag 26 febr. a.s. vindt het weekend van de jeugdvereniging plaats. Wij bidden voor hen die meegaan om een mooi en gezegend weekend.