De komende zondagavond D.V. komen wij als J.V. na de dienst weer bijeen.