De komende zondagavond komen wij als Jeugdvereniging weer bijeen.