De komende zondagavond hopen wij elkaar weer te ontmoeten!