Op D.V. 9 jan. a.s. komen wij na de avonddienst weer bijeen. Probeer allemaal weer zoveel mogelijk aanwezig te zijn!