De komende zondagavond hopen wij elkaar na de dienst weer te ontmoeten!