De komende zondagavond hopen we elkaar weer te zien!