De komende zondagavond na de dienst hopen wij elkaar weer te zien!