De komende zondagavond, na de dienst, ontmoeten wij elkaar weer!