Op D.V. 15 febr. a.s. vindt de gezamenlijke verenigingsavond weer plaats. Wij bespreken bijbelstudie nummer 3 uit “De Herv. Vrouw” van juli en aug. Mevr. Jeannet Aanen- de Haan leidt het onderwerp voor ons in. Alle leden van de mannen- en de vrouwenvereniging en de jeugdvereniging nodigen wij hierbij heel hartelijk uit!