Deze wordt dit keer door de Mannenvereniging georganiseerd. Dat is op D.V. maandag 31 jan. om acht uur. Vanaf kwart voor acht is er al een kopje koffie. Wij nodigen ook de leden van de Vrouwenvereniging en van de J.V. en de eventuele andere belangstellenden hiervoor heel hartelijk uit. Diaken J.W. van de Graaf houdt deze avond een inleiding over Hebr.10.