Ga naar de inhoud

Meeleven

Vrijdag 20 november is een heel bijzondere dag voor echtpaar Gerrit en Nel Kortlever. Zij hopen dan 68 jaar getrouwd te zijn. Samen met hen, hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen danken wij God voor zoveel mooie jaren. Lief en leed mochten zij delen. Voor het ‘lief’ prijzen wij Hem om Zijn goedheid, Voor het ‘leed’ bidden wij Hem: kom met Uw kracht, o Heer. Voor de toekomst wensen wij u samen de woorden van Psalm 17 toe:
Maar -blij vooruitzicht dat mij streelt-
ik zal ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met Uw Godd’lijk beeld.