Ga naar de inhoud

Jubileum: Gerrit en Aafke van der Wal-Mouik

Op 3 jan.j.l. waren dhr. en mevr. Gerrit en Aafke van der Wal-Mourik vijfentwintig jaar getrouwd. Wij feliciteren hen daar heel hartelijk mee. Ons leven is een kwetsbaar leven. Maar God heeft jullie op de lichte dagen en in de moeilijke en spanningsvolle tijden omringd met Zijn trouw. God zegene jullie en jullie kinderen. Wij bidden, dat zij blij en ontspannen en eerbiedig mogen leven tot de eer van Zijn naam. God zij jullie ook in alle verwikkelingen die we voor de nabije toekomst verwachten genadig en goed.