Op D.V. 19 nov. a.s. zijn dhr. en mevr. Frank en Jannie Scheurwater-Heijkoop vijfentwintig jaar getrouwd. De mooie foto op de uitnodiging toont ons een gelukkig gezin. Dat zijn ze met elkaar ook. Maar de (soms grote) zorg gaat hun huis niet voorbij. Wij zijn dankbaar voor wat Frank en Jannie met hun Henk en Daniëlle voor ons betekenen. Wij feliciteren hen heel hartelijk met hun a.s. gedenkdag en wij wensen hen licht en vrede toe van Hem die ons en ook onze teleurstellingen draagt. God is de God van de dag en de God van de nacht. Wij bidden, dat Hij in alle licht en donker met jullie meetrekt en jullie zegent. Op de feestdag, zat. 25 nov. a.s. (ik waag het er op, dit erbij te vermelden) is er om 18.30 uur in onze kerk een bijeenkomst waarin God om Zijn weldaden dank wordt gezegd. Ik weet zeker, dat u daarbij hartelijk welkom bent!