Op 28 juni waren dhr. J.C. van Wijk en mevr. A. van Wijk- van der Ham vijfenvijftig jaar getrouwd. Wij feliciteren hen daar heel hartelijk mee. Mogen zij zich in de avond van het leven gedragen weten door de onverbrekelijke liefde waarmee God ons vasthoudt. “Ik zal de Heere loven met heel mijn hart, ik zal al Uw wonderen vertellen” (Ps.9:2).