Op D.V. 16 okt. a.s. zijn dhr. en mevr. J. en H.N.M. van Genderen-van der Vlist, 50 jaar getrouwd. Daar feliciteren we hen heel hartelijk mee. In familieverband hopen ze er dankbaar bij stil te staan. Joost van den Vondel (1587-1679) schreef over het huwelijk de onvergetelijke regels: “Daar zo de liefde viel, smelt ziel met ziel en hart met hart tegader. Die liefde is sterker dan de dood. Geen liefde komt Gods liefde nader, noch is zo groot”. Wij wensen u voor het verdere van de dagen die u gegeven worden vrede toe en Gods vertroostende nabijheid.