Ga naar de inhoud

Jubileum: dhr. en mevr. Van den Berg-Bakker

We maken graag melding van het feit, dat dhr. en mevr. Arie en Roelie van den Berg-Bakker op 28 jan. j.l. veertig jaar getrouwd zijn geweest. Wij feliciteren hen en hun beide dochters daar heel hartelijk mee. Wij zijn dankbaar, dat u veel mooie dingen op uw weg ontmoette en dat u in de moeilijke omstandigheden ook mocht staande blijven. In de mate waarin wij ouder worden gaan wij ontdekken, dat evenwichtig en blij te leven een wonder is en niet iets vanzelfsprekends. Mogen wij tot het zoeken van ons hoge doel bij God worden getrokken. Laten wij Hem alleen mogen dienen. Dat “alleen” maakt ons in zekere zin onaantastbaar. God zegene u met Zijn genade.