Vandaag (24 maart) zijn dhr. en mevr. Gerard en Gerie Spruijtenburg-Korevaar veertig jaar getrouwd. Dat is onze hartelijke felicitatie wel waard! We kennen jullie als trouwe mensen die we maar zelden missen als de klok ons tot de dienst en tot het huis van God roept. Jullie zijn gezegend met elkaar en met jullie kinderen en kleinkinderen. Een goed huwelijk is niet een huwelijk waarin er nooit eens wat “is”, maar waarin de Heere er is. “Wil in uw huis aan Christus` kruis de plaats der ere geven”. Zomaar een regel uit een oud versje is dat. Maar dat is wel zeer betekenisvol. Wij wensen jullie een blij en dankbaar gedenken samen met hen die het dichtste bij jullie staan. “Wat zal ik de Heere vergelden voor al Zijn weldaden, die Hij mij bewees?” (Ps.116:12).