Op 17 okt. a.s. hopen dhr. en mevr. Tinus en Marja Spruijtenburg-Boot hun 40-jarig huwelijksjubileum te gedenken. Wij feliciteren hen en hun zoon en diens vrouw daar heel hartelijk mee. Jullie hebben veel goeds en moois in deze 40 jaar ontvangen. Maar het was ook een periode met soms nogal wat schaduw en zorg. Iemand schreef dat in alle psalmen (zij zijn bij uitstek de liederen van de kerk van Jezus Christus) de donkere partijen onmogelijk over het hoofd kunnen worden gezien. Pas in Ps.150 wijkt elke schaduw en wordt God uitsluitend geloofd en gedankt. Maar dan zijn we al dichtbij de hemel. Geniet van uw feest en weet met verheuging: “God reist met ons mee!”