Op 13 nov. jl. waren dhr. en mevr. Nijs en Line Bakker-Blokland vijftig jaar getrouwd. Wij feliciteren hen daar heel hartelijk mee. U hebt elkaar in sympathie gevonden en in liefde getrouwd. U heeft samen uw kinderen groot mogen brengen en uw kleinkinderen op uw armen gedragen. Zij zijn het licht van uw hart. De laatste jaren m.n. zijn moeilijke jaren geweest. Maar u houdt elkaar vast en u tornt samen ook in deze levensfase tegen de storm op met de hoop van wie zich door God gedragen weten. Zachtjes mogen we het nu toch zeggen (geloven is per definitie toch geloven): “Dien de Heere met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is; Hij heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide” (Ps.100:2 en 3).