Op D.V. 20 aug. a.s. zijn dhr. en mevr. Maarten en Rika de Jong-Verschoor veertig jaar getrouwd. Door licht en schaduw voer u samen over de levensrivier. Ook als het spannend was, vergat God u niet. Wij danken God voor de liefde voor Zijn kerk waarvan u blijk geeft. Wij danken Hem ook voor uw kinderen en kleinkinderen waarmee Hij u zo heel gelukkig gemaakt heeft. Hem zij alle dank en aanbidding! En houdt u maar aan Christus. Dan zal ook de uitkomst goed zijn.