Een bijzonder jubileum melden wij u. Op 16 nov. a.s. hopen dhr. en mevr. M. Mourik- van Dieren zestig jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen en hun kinderen daar heel hartelijk mee. U ziet terug op een leven waarin u samen veel hebt ontvangen. U ziet terug op een leven waarin God u Zijn woord niet heeft onthouden. En nu u “in de avond” bent terecht gekomen, geve Hij u met uw hart deze diepe belijdenis te verstaan: “Dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus” (Ef.5:20).