Op D.V. 16 nov. a.s. zijn dhr. en mevr. M. Mourik- van Dieren 65 jaar getrouwd. Dat is een hoog en genadig getal. Dankbaar mag u hier bij stilstaan. De zorgen nemen bij het ouder worden ook in uw leven toe. U bent blij met alle hulp die u wordt geboden. En u weet (dat is het voornaamste) waarheen uw weg leidt. Moge God zich nu en eeuwig over u ontfermen.