Op D.V. 21 april a.s. zijn dhr. en mevr. Kees en Jopie Baan- van Dam veertig jaar getrouwd. Daar feliciteren wij hen heel hartelijk mee. Je denkt na zoveel jaren en na zoveel goeds: “Waar hebben we het aan verdiend?” Het christelijke antwoord daarop is: “We hebben het aan de genade verdiend. En dus niet verdiend, maar gekregen”. Jullie waren en zijn voor onze kleine gemeente mede gezichtsbepalend. God zegene jullie met vooral Zijn geestelijke gaven door de liefde van de Heere Jezus Christus.