Op 30 sept. jl. waren dhr. en mevr. Jan Willem en Anita van de Graaf-Fontijn 25 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen en hun kinderen daar heel hartelijk mee. Jullie mogen een gewaardeerde plaats in ons midden hebben. God heeft jullie bewaard en gezegend. Hem zij alle lof voor Zijn goedheid!