Op 22 nov. waren dhr. en mevr. J. van Renswoude-Aanen vijftig jaar getrouwd. Het doet ons goed om deze onze kerk zo toegewijde mensen hier van harte mee te feliciteren. Daar is veel waar God u vreugde in heeft gegeven. Wij danken Hem daar heel hartelijk voor. Daar is ook veel wat u onderweg verdriet deed. Maar God gaf u altijd weer kracht. Zo mocht u er samen, meer dan dat u weet, tot een zegen ook voor vele anderen zijn. “Hef psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen, de lieflijke harp met de luit” (Ps.81:3).