Op 29 nov. jl. waren dhr. en mevr. J. Kortleve- den Butter vijftig jaar getrouwd. U maakt op ons nog niet een bejaarde, laat staan een uitgebluste, indruk. Uw leven is gelukkig niet stil komen te staan. U leeft te midden van wie u kennen als belangstellende en hartelijk betrokken mensen. Toch weet ook u het kwetsbare van het leven en dat wij “maar” mensen zijn. Wij zijn dankbaar voor het vele lief dat u met elkaar zo lang hebt gedeeld, waarbij u mag weten, dat het leed ten diepste is gedragen door de Herder die ons roept om Hem te volgen. Wij feliciteren u en uw kinderen hartelijk met deze mijlpaal. Wees in tijd en eeuwigheid in het Kindeke van Bethlehem geborgen.