Ga naar de inhoud

Jubileum: dhr. en mevr. J. Hakkesteegt-Jongeneel

Op D.V. 12 dec. a.s. zijn dhr. en mevr. J. Hakkesteegt-Jongeneel vijftig jaar getrouwd. Een bijzonder geslaagde kaart vermeldde ons dat. God heeft u veel goeds gegeven. En het was onverdiend. Maar er was ook veel moeilijks dat een diepe indruk nalaat. Maar die Ene was er altijd. Die Ene ging over de hoogten en door de diepten heen mee. Dat is ook alleen maar ons leven en onze vrede: dat die Ene meegaat. Van harte leven wij als gemeente met uw jubileum met u mee. “Ik zal de Heere te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn” (Ps.34:2).