Op 3 jan. jl. waren dhr. en mevr. Gerrit en Aafke van der Wal-Mourik dertig jaar getrouwd. Wij feliciteren hen en hun kinderen daar heel hartelijk mee. Als je samen aan het begin staat, weet je niet de vreugden en de teleurstellingen die je krijgt mee te maken. Maar het is mooi, als je ziet: “In hoog en diep en in mooi en moeilijk heeft God ons geleid”. Wij bidden jullie een blij gedenken toe van Gods liefderijke daden in jullie leven. Hem zij alle eer, lof en aanbidding!